Komplexní diferenciálnědiagnostický program prevence  a léčby civilizačních onemocnění pro celou rodinu

V současné době jsme vystaveni ve zdravotnictví převaze civilizačních onemocnění nad ostatními chorobami a kardiometabolické příčina úmrtí převažuje nad všemi ostatními příčinami dohromady. V rámci civilizačních onemocnění má obezita výsadní postavení – jako jediná je z nich vidět na první pohled a je tím pádem srozumitelná v prevenci a léčbě pro celou populační šíři. V rámci její prevence lze předcházet metabolickému syndromu, běžné hypercholesterolémii, diabetu mellitu II. typu, kardiovaskulárnímu riziku, poruchám příjmu potravi, steatohepatitídě, hypokinesi, posturálním vadám, závyslosti na návykové látky, úrazům, karcinomům a podobně.

K úspěšné prevenci a léčbě civilizačních onemocnění je nutné stanovit jednoznačná pravidla od dětství

Cílem preventivně léčebného rodinného programu není pouhá redukce hmotnosti, ale pokud možno celoživotní nastavení zdravého životního stylu pro celou rodinnou jednotku. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend následků civilizačních onemocnění.

Novinky

II. ročník Praktická dětská obezitologie Poděbrady 14. - 15. června 2013

16.01.2013 18:23
Pro velký úspěch Konference Praktická dětská obezitologie na podzim v Poděbradech připravujeme s Léčebnou Dr. Filipa II. ročník konference v termínu 14.-15. června 2013 www.detska-lecebna.cz , který si klade za cíl nejen ukázat na konkrétních kazuistikách, že lze...

Postupy prevence a léčby nadváhy v kojeneckém věku

28.12.2012 18:33
V současné době došlo k sestavení sedmnáctičlenné skupiny, která začíná pracovat na projektu Postupy prevence a léčby nadváhy v kojeneckém věku. Projekt si klade za cíl zpracovat aktuální problematiku ve specifické věkové skupině, navázat a rozšířit Doporučené postupy prevence a léčby dětské...

Žij zdravě

21.12.2012 18:20
  Ke klidné Vánoční inspiraci si dovolujeme  odkázat na články v projektu Žij...

Závěrečná zpráva z KONFERENCE KAZUISTIK A METODIKY AMBULANTNÍ PRÁCE Praktická dětská obezitologie 12.-13. října 2012 v Poděbradech

14.10.2012 22:34
    Závěrečná zpráva z  KONFERENCE KAZUISTIK A METODIKY AMBULANTNÍ PRÁCE Praktická dětská obezitologie 12.-13. října 2012 v Poděbradech   Uspořadatel: Lázně Poděbrady a.s., Léčebna Dr.L.Filipa,  Medical Access Solutions s.r.o   Záštita: Společnost...

Praktická dětská obezitologie

18.09.2012 14:41
KONFERENCE KAZUISTIK A METODIKY AMBULANTNÍ PRÁCE 12.-13. října 2012 v PODĚBRADECH