Caterpillar® Reasearch

Caterpillar® Reasearch

Caterpillar® Reasearch

Prvním krokem v účelné prevenci epidemie obesity je reálná představa o výskytu nadváhy, která následně umožňuje vyvinout dopovídající celospolečenský tlak. Protichůdné zprávy nereprezentativních průzkumů stále intenzivněji poukazují na rostoucí rozpory mezi pohledem odborné a obecné veřejnosti na výskyt nadváhy dětské populace v ČR. Nepatřičně se uvádí, že prevalence obezity u českých dětí je oproti vývoji ve světě příznivější, protože ve Spojených státech amerických trpí nadváhou či obezitou 32 % dětí a u nás obezitou „pouze“ 13%. Pokud se však statistická data očistí o americké minoritní skupiny je výskyt obezity u evrokavkaského etnika v USA „jen“ 11%. Vzhledem k tomu, že neproběhl sedmý celostátní antropologický výzkum, který byl plánován na rok 2011, nemáme v současnosti u dětí validní data o výskytu nadváhy a obesity. Soubory dat o dětské populaci se však nacházejí v databázových záznamech antropologických záznamů z preventivních prohlídek v ambulancích PLDD. Vzhledem k tomu si dovolujeme obrátit se na praktické dětské lékaře s prosbou ke spolupráci na dobrovolném projektu Caterpillar® Reasearch k vyhodnocení BMI antropologických databází z jejich ambulancí.
Cílem tohoto projektu je zjistit aktuální stav výskytu nadváhy a obezity u dětské populace v ČR, ale umožnil by i zjistit výskyt závažné dětské obezity, včetně věkového období nástupu dětské nadváhy a dynamiky průběhu dětské obezity vzhledem k věku.

Bohužel se nám doposud nepodařilo získat žádného sponzora a projekt a spolupráce není honorovaná .