Butterfly®Care

Butterfly®Care

Léčebný program dětské  nadváhy a obesity 1. stupně

Butterfly®Care medical  

Léčebný program pro PLDD v odborné Dětské obezitologické poradně 

Butterfly®Care access

Skupinový léčebný program

Butterfly®Care solution

Léčebný program pro nutriční terapeuty

Butterfly®Care net

Léčebný  www program s SMS bránou

Léčebný program je určený pro předškolní  a školní děti  s nadváhou a obezitou 1. stupně.   Terapie probíhá formou Dětské obezitologické poradny v osmi sezeních  během školního roku s měsíčními intervaly návštěv.  Program je vytvořen pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské zdravotní sestry a  výživové poradce s vzájemnou spoluprácí a zastupitelností.  

Součástí protokolu programu Butterfly®Care je podrobná metodika a protokoly jednotlivých 20-30 min  terapeutických sezení.  Léčba nadváhy a obezity  se soustřeďuje na změnu životního stylu celé rodiny a  vychází z kognitivně behaviorální terapie. Cílem této léčby není jen prostá redukce hmotnosti, ale záměna sebevnímání a hodnotového systému celé rodinné jednotky. Vedle autoregulačních režimových, dietologických a pohybových opatření se využívá  v léčba dynamického růstového potenciálu. Naše sebevědomí  při sestavení programu Butterfly®Care vyvěrá z dlouhodobé klinické praxe, které nám umožnilo sestavit originální a efektivní léčebný program, který řeší problematiku nadváhy nejen aktuálně, ale především celoživotně.

Program Butterfly®Care  je v současné době možné realizovat na komerční bázi, ale naším cílem je zajistit úhradu z veřejného zdravotního pojištění, aby se jeho dostupnost  pro cílového klienta mohla zvýšit.